Witamy na stronie Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II w Redle

Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021:

  • 1.09.2020 – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
  • 23.12.2020 – 01.01.2021 – ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
  • 18.01.2021 – 31.01.2021 – FERIE ZIMOWE
  • 1.04.2021 – 6.04.2021 – WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
  • 25, 26, 27.05.2021 – EGZAMINY ÓSMOKLASISTY
  • 25.06.2021 – UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 2020/2021:

Dobrowolna składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 30 zł na pierwsze dziecko, 15 zł na kolejne.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

Na podstawie § 5ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

  • 02.11.2020 r.
  • 25, 26, 27.05.2021 r.
  • 04.06.2021 r.
  • 24.06.2021 r.

DOJAZD I ODJAZD AUTOBUSÓW:

DZWONKI:

1 LEKCJA: 8.30 – 9.15
2 LEKCJA: 9.25 – 10.10
3 LEKCJA: 10.20 – 11.05
4 LEKCJA: 11.20 – 12.05
5 LEKCJA: 12.20 – 13.05
6 LEKCJA: 13.20 – 14.05
7 LEKCJA: 14.15 – 15.00
8 LEKCJA: 15.10 – 15.55

Skip to content