Witamy na stronie Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II w Redle

Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022:

 • 1.09.2021 – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
 • 23.12.2021 – 02.01.2022 – ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
 • 31.01.2022 – 13.02.2022 – FERIE ZIMOWE
 • 14.04.2022 – 19.04.2022 – WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
 • 24, 25, 26.05.2022 – EGZAMINY ÓSMOKLASISTY
 • 24.06.2022 – UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 2021/2022:

Dobrowolna składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 30 zł na pierwsze dziecko, 15 zł na kolejne.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

Na podstawie § 5ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

 • 12.11.2021 r.
 • 07.01.2022 r.
 • 02.05.2022 r.
 • 24, 25, 26.05.2022 r.
 • 17.06.2022 r.
 • 23.06.2022 r.

DOJAZD I ODJAZD AUTOBUSÓW:

DZWONKI:

1 LEKCJA: 8.30 – 9.15
2 LEKCJA: 9.25 – 10.10
3 LEKCJA: 10.20 – 11.05
4 LEKCJA: 11.20 – 12.05
5 LEKCJA: 12.20 – 13.05
6 LEKCJA: 13.20 – 14.05
7 LEKCJA: 14.15 – 15.00
8 LEKCJA: 15.10 – 15.55

Skip to content