Witamy na stronie Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II w Redle

Grono pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

mgr Mariola Stefanio – dyrektor
mgr inż. Lucyna Ogiejko – wicedyrektor
mgr Beata Rajsel – Kiełbowska – pedagog

mgr Wiesława Zdunek – wychowawca klasy 1 a,
mgr Iwona Sopel – wychowawca klasy 1 b
mgr Beata Kilan – wychowawca klasy 2 a,
mgr Aneta Nieborak – wychowawca klasy 2 b,
mgr Elżbieta Pałka – wychowawca klasy 3,
mgr Aneta Strzała – wychowawca klasy IV (nauczyciel matematyki)
mgr Barbara Chaińska
 – wychowawca klasy V  (nauczyciel przyrody i biologii),
mgr Wojciech Grobela – wychowawca klasy VI a (nauczyciel edb i wychowania fizycznego),
mgr Marzena Mazolewska – wychowawca klasy VI b (nauczyciel języka polskiego),
mgr inż. Agata Madej – wychowawca klasy VII a (nauczyciel techniki, informatyki i fizyki),
mgr inż. Lucyna Ogiejko – wychowawca klasy VII b (nauczyciel matematyki i chemii),
mgr Lidia Lizak – wychowawca klasy VIII (nauczyciel historii i WOS),

mgr Kamila Adamczak – Miszczyszyn – nauczyciel, wychowawca świetlicy,
mgr Renata Brych – Grusza – terapeuta, oligofrenopedagog,mgr Ireneusz Bylak – nauczyciel muzyki i języka niemieckiego,
mgr Anna Goszczyńska – nauczyciel plastyki, wychowawca świetlicy,
mgr s. Joanna Juraszek – nauczyciel religii,
mgr Dorota Kowalska – nauczyciel wspomagający,
mgr Sylwia Kula – nauczyciel języka polskiego,
mgr Agnieszka Kutyła – Pycka – nauczyciel bibliotekarz,
mgr Joanna Lehmann – nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog
mgr Mariola Stefanio – nauczyciel języka polskiego,
mgr Anna Stukan – nauczyciel języka angielskiego,
mgr Maciej Szwed – nauczyciel wychowania fizycznego,
Karolina Wardak – nauczyciel języka angielskiego,
mgr s. Dorota Wiśniewska 
– nauczyciel religii,
mgr Andrzej Wolański – nauczyciel geografii

Skip to content